Zápis č.1

   Dne 15.srpna 2000 jsem navštívil Státní okresní archiv (SOA) v Zámrsku, abych se pokusil najít nějaké informace o svých předcích, kteří žili v obci Býšť a v Hradci Králové.
   Zaměřil jsem se hlavně na získání bližších dat svého dědečka Jaromíra a jeho otce Jana. Vzhledem, k tomu že jsem do SOA dorazil až ve 12°° hodin a archivní materiály se vydávají do 13°°h, jsem se musel rozhodnout co si vypůjčím. Maximální možný počet matričních knih na jednoho badatele (jak vědecky to zní) je 6 ks, cena za zapůjčení jedné je 20,- Kč (kolek!).

Můj výběr byl tedy následující:
  I. Matrika Býšť - narození 1861 ÷ 1904;
  X. Matrika Býšť - seznam oddacích záznamů (rok už nevím);
 II. Matrika Hradec Králové - narození 1861 ÷ 1877, (signatura 51-3507);
III. Matrika Hradec Králové - sňatky 1878 ÷ 1906, (signatura 51-3510)

a zde jsou výsledky:

I. Matrika Býšť - narození 1861 ÷ 1904
--------------------------------------
Začal jsem odzadu:

1) JAROMÍR (Josef) PONEC (* 28.6.1899, křest 2.7.1899; strana 206)
otec: Ponec JAN, Býšť č.d.43, syn ADOLFA Ponce z Hradce Králové č.d.100 a jeho manželky Anny rodem Matěje Virta z Uherska (okr. soud Vysoké Mýto); Narozen: 13.2.1852; oddáni: 10.7.1877 v Býšti (matrika D, str.28 - našel jsem záznam o této svatbě v matrice č.2)
matka: Marie, rodem z Býště, dcera Josefa Hlouška, rolníka z Býště, č.d. 46 a jeho manželky Anny, rodem Kašpara Šíra z Lán (okr. Holice, hejtmanství Pardubice), narozená: 24.2.1858

poznámka dopsaná později: Farní úřad v Kr. Poli ze dne 3.2.1921 hlásí, že Jaromír Ponec (Palackého třída č. 48) odpadl od sv. víry a zůstal bez vyznání. Dle přípisu městské rady v Brně ze dne 8.5.1920 č. 52692


2) MILOSLAVA Marie (* 25.10.1892, křest 27.10.1892)
- Dne 31.7.1921 oddána církevně s Dr. Alfredem Josefem Fuchsem. Dle přípisu farního úřadu u Nejsv. trojice v Praze v Podskalí, ze dne 6.8.1921 č. 855 (proces 8.8.1921 č. 449)


3) LADISLAV (* 30.1.1889, křest 2.2.1889)
pozn o svatbě - máme kopii oddacího listu (strýc Kamil)

4) VÁCLAV Břetislav (* 24.6.1886, křest 27.6.1886; str. 128)
- dne 25.1.1913 oddán v Pardubicích s Annou Novotnou z Mravína č.d. 1 (možná 8)
- farní úřad v Kr. Poli ze dne 7.4.1922 hlásí, že Václav vystoupil z církve Ř-K dle úředního přípisu ze dne 13.3.1922


5) ANNA (* 21.8.1884, křest 23.8.1884; str. 120)
- křestní list č. 19 8/6.29
- oddána v Opočně 11.7.1909 s Františkem Therem


6) EMILIE (* 31.12.1882, křest 5.1.1883; str. 114)
- oddána v Opočně 16.7.1910 s Karlem Obstem


7) ADOLF (* 17.11.1881, křest 20.11.1881, + 5.2.1882)
- za kmotra mu byl Adolf Ponec z H.K. (jeho dedecek)


8) MARIEČKA ?? (* 7.2.1880, křest 8.12.1880; str. 101)
- křestní list 19 12/12.21


9) LIDMILKA ?? (Marie Barbora) (* 23.5.1878, křest 27.5.1878, + 24.12.1879)


II. Matrika Hradec Králové - narození 1861 ÷ 1877 (signatura 51-3507)
----------------------------------------------------------------------

1) KAREL (Bor. František) Ponec (* 27.10.1861, křest 31.10.1861)
- narozen v Hradci Králové č.d. 208
otec: Václav Ponec, katolík, poštovní oficiant v Praze č. 1238, manželský syn Františka Ponce, mistra řeznického a měšťana v Hradci Králové č. 184 a jeho manželky Antonie rozené Pecoldovy z Hr. Kr.
matka: Karolina, dcera Josefa Hlubučeka, obchodníka v Jičíně a jeho manželky Antonie rozené Poláčkové z Jičína


III. Matrika Hradec Králové - sňatky 1878 ÷ 1906 (signatura 51-3510)
---------------------------------------------------------------------

1) sňatek dne 13.9.1887 v chrámu páně Sv. Ducha
ženich: JOSEF Ponec (vdovec, katolík, * 21.1.1833), soukromník v Hradci Králové č.d. 208, manželský syn Františka Ponce, mistra řeznického a měšťana v Hradci Králové č.d.208 a Antonie rodem Pecoldovy z Prahy
nevěsta: Barbora Černá (* 23.9.1845, svobodná), rodem z Hrádku, manž. dcera Matěje Černýho, domkáře na Hrádku č.d. 28 a Marie, rodem Vaňátkové z Hrádku

2) sňatek dne 8.8.1893 v chrámu páně Sv. Ducha
ženich: Václav Ponec (* 9.9.1860 v H.K.), učitel v Černilově (Černikově??) č.d. 40, syn Adolfa Ponce, mistra řezníka v Hradci Králové č.d. 100 a Anny roz. Virta z Uherska č.d. 7
nevěsta: Františka Hajných (* 28.6.1871, svobodná), narozená v Černilově, dcera Václava Hajného, rolníka v Černilově č.d. 60 a Anny, rozené Pácaltovy (?) z Čáslavek č.d. 8 (hejtmanství Královodvorské)

3) sňatek 20.6.1903
ženich: Jan Hloušek (* 22.6.1866), učitel v Nových Holicích, syn Josefa Hlouška chalupníka v Býšti (tedy bratr Marie - matky Jaromíra)
nevěsta: Anna Drobná (* 17.5.1874 v Žamberku)
svědek: JAN Ponec, rolník v Býšti č.d. 43


----------------------------
To je vše. Dále je podle mne potřeba hledat:
- Matrika H.K. - narození (kolem roku 1852 [1820÷1860])
- Matrika H.K. - sňatky (před rokem 1852)Vysoké Mýto, 18.8.2000
Jaromír Ponec nejnejnejml.